Очакват се повишения на речните нива

Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на по-голямата част от реките в страната са се повишавали. По-съществени повишения в резултат на валежи са регистрирани на р. Факийска до +33 см (Черноморски басейн), във водосборите на реките Марица и Арда до +179 см (Източнобеломорски басейн), във водосбора на р. Места до +26 см (Западнобеломорския басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +36 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +32 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -68 см до +179 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +28 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще бъдат без съществени изменения. В резултат на снеготопене и валежи от дъжд от следобедните часове на 30 ноември ще започнат повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на 30 ноември във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра, а от ранните часове на 1 декември по съществени ще са повишенията в реките западно от р. Искър. От следобедните часове на 30 ноември до следобедните часове на 2 декември има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Арчар, Лом, горното и средно течение на р. Искър (реките Блато, Банкенска, Владайска, Малък Искър и Златна Панега), горното и средно течение на р. Вит, горното течение на р. Осъм (реките Бели Осъм и Команска) и в горното течение на р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 ноември 2017г. и 1 декември 2017г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 1 и 2 декември, в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значително повишение на водните нива на реките във водосборите на: реките Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29 и 30 ноември и 1 декември 2017г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на валежи от дъжд и сняг речните нива в целия водосбор ще се повишават, като тенденцията ще се запази до 29 ноември, когато ще започне процес на понижение. На 30 ноември и 1 декември повишения вследствие на снеготопене и оттичане ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 29 и 30 ноември и на 1 и 2 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 29 ноември речните нива в горните части от водосбора ще започнат временно да се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в средните и долни части на основните реки. От 30 ноември, след временно понижение на речните нива, се очакват нови повишения, вследствие на снеготопене и валежи от дъжд - на 30 ноември главно в горните части от водосбора, от 1 и 2 декември - в средните и долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в целия басейн ще се понижават. На 1 декември в резултат на валежи от дъжд, повишения на водните нива ще има във водосборите на реките северно от р. Камчия, на р. Камчия над яз. Тича, както и на притока ѝ р. Луда Камчия. В ранните часове на 1 ноември са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Камчия над яз. Тича и във водосбора на р. Луда Камчия.

Източнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Все още са възможни повишения само в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. На 30 ноември и на 1 декември в резултат на снеготопене и валежи от дъжд водните нива в басейна ще се повишат, по–значителни ще бъдат повишенията на 1 декември в горното и средно течение на реките Тунджа и Марица, както и в целите водосбори на реките Арда и Бяла. В ранните часове на 1 декември са възможни локални поройни наводнения в горното и средното течение на р. Тунджа (в притоците ѝ над яз. Жребчево и в горните течения на притоците ѝ р. Беленска, р. Асеновска и р. Мочурица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива на р. Тунджа при гр. Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение в ранните сутрешни часове на 2 декември 2017 г..

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание във вечерните часове на 30 ноември до ранните сутрешни часове на 1 декември и отново да го достигне на 3 декември в ранните сутрешни часове.

• Според последните симулации водното количество на р. Арда при гр. Рудозем ще премине жълтия праг на внимание в ранните часове на 3 декември 2017 г.

• Водното количество на р. Елховска река при гр. Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание във ранните часове на 3 декември 2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. От следобедните часове на 30 ноември и на 1 декември повишения на нивата ще има в реките от целия басейн, следствие на валежи от дъжд и снеготопене. По–значителни повишения на 1 декември ще има във водосбора на р. Доспат, в горното и средно течение на р. Места и във целия водосбор на р. Струма. На 1 и 2 декември са възможни локални поройни наводнения във целия басейн на р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 29 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

По приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.11.2017 г. е 3 774,5 млн. м3 и представлява 58,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 77,7% от общия им обем;
• напояване – 42,6% от общия им обем;
• енергетика – 66,8% от общия им обем.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.