Очакват се повишения в долните течения на основните реки

Водните количества на повечето наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води

По данни на Националния институт по метеорология и  хидрология на БАН ( НИМХ – БАН ) водното ниво на река Тунджа при Елхово е възможно да премине жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27 октомври и да остане над него до 28 октомври. В резултат на оттичане се очакват повишения в долните течения на южночерноморските реки, където на 28 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения. Очакват се  краткотрайни повишения в долните течения на основните реки в Дунавски и Източнобеломорски район.

През изминалото денонощие вследствие на оттичане са се повишавали речните нива в долните течения на част от основните реки в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн: р. Осъм при с. Изгрев (+94 см); р. Янтра при с. Каранци (+136 см); р. Тунджа при гр. Елхово (+22 см); р. Харманлийска при гр. Харманли (+40 см).

Водните количества на повечето наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във водосборите на  р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, южночерноморските реки и в родопските притоци на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -189 см до +210 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -232 см до +93 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +92 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес тенденцията към понижение на речните нива ще се запази, като в резултат на оттичане  са възможни повишения в долните течения на основните реки. На 28 и 29 октомври вследствие на валежи ще се повишат нивата във водосборите на р. Искър и на реките, разположени на изток от нея, като по-значителните ще бъдат във водосборите на р. Янтра и добруджанските реки.

  • Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 октомври  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 28 октомври и през деня ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. На 28 и 29 октомври ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че водните количества на 27, 28 и 29 октомври ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива в целия водосбор ще се понижават. На 28 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. През следващите 1-2 дни нивата ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива ще продължават плавно да се понижават, като вследствие на високата почвена влажност ще се задържат високи. В резултат на оттичане се очакват повишения в долните течения на южночерноморските реки, където на 28 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения.

Източнобеломорски басейн: Речните нива в басейна ще продължат да се понижават. В резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните течения на основните реки до вечерните часове на 27 октомври. На 28 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в долните течения на реките Тунджа и Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 

  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е възможно да премине жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27 октомври и ще остане над него до 28 октомври.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

 За 27 октомври 2017 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.10.2017 г. е 3 807,0 млн. м3 и представлява 58,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,7% от общия им обем;
  • напояване – 42,5% от общия им обем;
  • енергетика – 67,7% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.