Одобрена е позицията на България за неформална среща на министрите на ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз (ЕС) по околна среда, която ще се проведе на 20 и 21 юли 2021 г. в Любляна, Словения.  

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обменят първоначални мнения по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“. Той представя вижданията на Европейската комисия за постигането на повишената климатична цел за намаление на емисиите парникови газове на EС с „най-малко 55%“ до 2030 г., като се залага пътя към климатична неутралност до 2050 г. и се отчита нуждата от принос от всички сектори.

В рамките на предстоящите преговори по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“ и в съответствие със защитаваната до момента позиция приоритети за България остават: осигуряването на адекватна улесняваща рамка; отчитане на националните особености (в т.ч. покупателна способност, националните възможности, стартови позиции, ранни усилия и ограничения); спазването на принципа за технологична неутралност (в т.ч. правото на държавите членки да определят енергийния си микс); запазването на конкурентоспособността на националната индустрия; справедливо разпределение на ползите и усилията от прехода; осигуряване на европейско финансиране (вкл. за ограничаване на енергийната бедност); избягване на допълнителни разходи за домакинствата, достъпна цена на енергията и осигуряване на гаранции за постигане на нужния справедлив социално икономически преход.

В хода на преговорите българската страна ще настоява за намирането на адекватно решение за справяне с проблема с емисиите от транзитния трафик, особено в граничните региони на ЕС.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени напредъкът в подготовката и очакванията към две предстоящи срещи на международно ниво в областта на климата и биологичното разнообразие – 26-та Конференция на страните по РКООНИК (1-12 ноември 2021 г., Глазгоу) и 15-та Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (11 – 24 октомври 2021 г., Кунмин).

Държавите-членки на ЕС ще обменят мнения и по напредъка в изпълнението на инициативата на ЕС за опрашителите. Споделяме разбирането, че ситуацията с намаляването на дивите опрашители и медоносните пчели е изключително тревожна, както от гледна точка на рисковете за околната среда, така и с оглед на потенциалните икономически загуби. Категорични сме, че са необходими спешни действия за тяхната защита.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.