Открито беше заседание на Работната група “Земеделие и агро-индустрия” на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество

Обсъден e двугодишния План за действие на Работната група по земеделие и агро-индустрия 2010-2011

Въпросите по отношение на рибарската политика, безопасността на храните, запазването на водните ресурси, с оглед на климатичните промени са едни от основните при определянето на новата политика в рамките на ЕС. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на откриването на заседание на работната група “Земеделие и агро-индустрия” в рамките на Българското председателство на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество /ОЧИС/.

По време на заседанието се обсъди двугодишния План за действие на Работната група по земеделие и агро-индустрия 2010-2011. Във връзка с безопасността на храните е от изключително значение в него да бъдат включени стандартите за етикетиране на стоките, отбелязаха представители на организацията. Обсъдена бе и необходимостта от осъществяване на ефективен контрол в областта на рибарството, което е ключово за целите на сътрудничеството в района. Зам.-министър Димитров допълни още, че решаването на тези задачи е свързано с обмен на научна и техническа информация, търсене на възможности за увеличаване на търговския обмен на селскостопански продукти, сътрудничество в областта на контрола и безопасността на храните, както и реализирането на съвместни проекти в региона.

Приоритет на страната е осъществяване на проактивна експортна политика с цел връщане на традиционните за българските продукти пазарни ниши и разширяване на съществуващите пазари, което напълно съответства на стремежа за сътрудничество на България с Албания, Грузия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия и Турция в рамките на ОЧИС, заяви зам.-министърът. На заседанието се проведе и дискусия на тема: „Възможностите за развитие на страните-членки на ОЧИС в сферата на безопасността на храните”.

Председателството на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество бе поето от Република България на 15 януари 2010 г. и ще продължи до 31 май 2010 г. Организация цели постигането на дълготрайна стабилност и просперитет в сферата на икономическото сътрудничество на базата на интензивни междудържавни връзки и взаимодействие с международните и регионални системи.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар