Откриват ловния сезон за дребен дивеч и дива свиня

Заместник-министър Георги Костов даде началото на сезона на територията на ДГС Момчилград

Ловният сезон за диви прасета се открива днес. Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча този вид лов се открива първата събота на октомври и продължава до втората неделя на месец януари в свободни територии.

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов даде началото на първата гонка на Ловната дружинка Равен на територията на ДГС Момчилград до с. Равен.

На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов.

Преди началото на ловния излет ръководителят трябва да провери за наличието на заверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов.

Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително. Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого. То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар