Подписана е спогодба за внос на работници от Киргизстан

Здравко Иванов

Здравко Иванов

управител на Агенция за оценка и подбор на персонал

Подписана е спогодба между България и Киргизстан за приемане на работници и специалисти в различни отрасли на бизнеса

Това е станало по време на международен форум в град Ош, Киргизстан в края на годината. Спогодбата засяга и селското стопанство, където има недостиг на работна ръка. В секторите хотелиерство, ресторантьорство, селско, горско и рибно стопанство могат да бъдат приети работници от 3 до 9 месеца при облекчени условия при издаването на работни визи. Необходимо е работодателят да поеме транспортните разходи на работника, комуналните и жилищните разходи, също така сключва договор с него, на базата на който заплаща осигуровки, с изключение на здравни. От работника се изисква на работника да се направи медицинска застраховка.

От Националния съюз на говедовъдите коментират, че в животновъдството при тези условия трудно може да се внесе работна ръка. Също – езиковата бариера би могла да е проблем. Трябва да се погледне и по отношение на семействата на вносните работници. През миналата година са привлечени над хиляда работника в туристическия сектор. Очакванията са през тази година киргизстански хора да бъдат привлечени в селското стопанство.

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар