Повишения на речните нива и възможни локални наводнения

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +9 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Вит при с. Търнене и река Голяма река при Стражица, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без изменение, като понижения с до –15 см са регистрирани във водосборите на южно-черноморските реки Факийска и Ропотамо. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -4 см до +8 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Арда при Рудозем, чието водно количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -4 см до +4 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В сутрешните часове на 29 декември вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 30 и 31 декември нивата на реките ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните им течения.
Вследствие на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения в сутрешните часове на 29 декември 2017 г.: в горното течение на река Янтра и във водосборите на притоците й - реките Дряновска и Лефеджа.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 декември2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове днес до 30 декември ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29, 30 и 31 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 29 и 30 декември в резултат на валежи ще има повишения в горното течение на основната река при Габрово и във водосборите на притоците ѝ реките Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 29, 30, 31 декември 2017 г. и 01 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи в периода от следобедните часове на 29 декември до късните вечерни часове на 31 декември са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 29 декември вследствие на валежи от дъжд краткотрайно ще се повишат речните нива в целия басейн, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията във водосборите на река Камчия и южно-черноморските реки. На 30 и 31 декември нивата на реките ще се понижават. В резултат на интензивни валежи има вероятност за локални поройни наводнения в горното течение на река Луда Камчия в сутрешните часове на 29 декември 2017 г.

Източнобеломорски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни повишения във водосборите на река Тунджа, на родопските притоци на реките Марица и Арда. В следобедно-вечерните часове днес и в сутрешните часове на 29 декември вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в долното течение на река Марица, във водосбора на река Тунджа и в горното течение на река Арда. На 30 и 31 декември поради оттичане ще има повишения в средните и долните течения на реките Тунджа и Марица.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за локални поройни наводнения:

във вечерните часове на 28 декември 2017 г. - в горните течения на реките Чепинска и Въча. В горното течение на река Арда (във водосборите на притоците й: реките Бориковска, Черешовска, Есенишка, Текирска;

в сутрешните часове на 29 декември 2017 г. - в средното и долното течение на река Тунджа, във водосборите на притоците й: реките Енинска, Поповска (над яз. Жребчево), Блягорница, Беленска, Овчарица, Араплийска, Воденична, Синаповска; в долното течение на река Марица, във водосборите на притоците й - реките Левченска и Голяма;

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива ще са под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Според последните симулации водното количество на река Черна при Смолян ще премине жълтия праг за внимание през нощта срещу 29 декември 2017 г.
  • Според последните симулации водното количество на река Върбица при Златоград ще премине жълтия праг за внимание в късните часове на 28 декември и ще се задържи над него до следобедните часове на 29 декември 2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедно-вечерните часове днес до сутрешните на 29 декември в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките Доспат, Места и Струма. На 30 и 31 декември нивата на реките ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните им течения. Вследствие на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения в следобедно-вечерните часове на 28 декември 2017 г.: в целия водосбор на река Доспат; в средните и долни части от водосборите на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 29 декември 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.12.2017 г. е 4 167,5 млн. м3 и представлява 64,2% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,7% от общия им обем;
напояване – 46,9% от общия им обем;
енергетика – 74,5% от общия им обем.