Правителството се запозна с резултатите от Съвета на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз

България счита, че държавите членки следва да имат гъвкавост в прилагането на наличните инструменти

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз, който се проведе в периода 26-27 май 2021 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Основна тема в рамките заседанието бе дискусията по пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Постигнат бе частичен напредък, но въпреки това редица ключови елементи останаха нерешени. Това възпрепятства навлизането на преговорите в заключителна фаза. В позицията си, страната ни акцентира върху продължаване на преходната национална помощ, с възможност за актуализиране на референтните периоди, както и запазването на обвързаната подкрепа на нивата от 13+2%.

Друга важна тема бе нивото на заделяне на средства за еко-схемите от бюджета за директни плащания, заедно с обучителна фаза за първите години и гъвкавост за прехвърляне на неусвоените средства към други схеми за директни плащания и развитие на селските райони.

България счита, че държавите членки следва да имат гъвкавост в прилагането на наличните инструменти, с цел по-добро насочване на плащанията, за да може да се отчете спецификата в конкретните държави. Министрите дебатираха и темата за включване на предварителни условия при спазването на трудовото и социално законодателство в ОСП. При него трябва да има ясно и изчерпателно формулирани правила, с цел ефективно прилагане и избягване на административната тежест.

В рамките на заседанието бе обсъдено и проучването на Европейската комисия относно опциите на Съюза да актуализира съществуващото законодателство за производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал. В позицията ни се посочва, че е важно да се запазят и доразвият облекченията в изискванията към малките предприятия, за да се осигури достъп до семена с високо качество на поносима цена, както и достъп до традиционни и регионални семена, адаптирани към климатичните промени. ЕК следва да представи и проучването си за статута на новите геномни техники. Страната ни подкрепя подхода на Комисията, в резултат от представеното проучване да бъде проведена предварителна оценка на въздействието.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.