Етикет: министри
post-image
Новини Околна среда

Министър Димитров участва в неформалната видеоконференция на те на ЕС по околна среда

те обмениха мнения за ролята на плановете за възстановяване и устойчивост за зеления преход и за бъдещето на Европейския семестър в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост
post-image
Новини Институции

Одобрени са резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

В областта на селското стопанство те одобриха Заключенията на Съвета за валиден в целия ЕС етикет във връзка с хуманното отношение към животните
post-image
Новини Околна среда

Зам.-министър Николова участва в заседание на Съвета на те на ЕС по околна среда в Брюксел

В рамките на заседанието те одобриха предложението за принос от името на Съюза и неговите държави членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

на земеделието в Европа подписаха декларация по реформата на ОСП

На събитието присъстваха европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски и земеделските на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния