Представяне на електронен търг за дървесина в реално време ще се проведе в МЗХ

Представянето ще се проведе в зала Голям Колегиум от 10:45 часа

Днес, 7 април 2016 г., в сградата на Министерство на земеделието и храните ще се проведе електронен търг за дървесина в реално време към Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Това е първият електронен търг за Югозападното предприятие, като прилагането на електронни търгове стартира пилотно в началото на тази година в Северноцентрално предприятие.

На събитието ще присъства ръководството на министерство на земеделието и храните, заместник-министърът на транспорта,  информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. Представянето ще се проведе в зала Голям Колегиум от 10:45 часа.