През месец ноември стартира нова мярка по ПРСР

Бенефициенти по мярка 114 могат да бъдат фермери и собственици на гори

Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от Програмата за развитие на селските райони. Целта на новата мярка е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. Мярката  ще стартира през месец ноември тази година.

Под консултантски услуги по мярката се разбира комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети предоставени на фермера или собственика на гори от консултантска организация, вписана в Регистъра на консултантите по мярка 114.

В рамките на две календарни години, считано към годината на подаване на предходното одобрено заявление за подпомагане, един земеделски стопанин или собственик на гори може да получи безвъзмездна финансова помощ за максимум един комплект консултации.

В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги и допълнителни консултантски услуги. Комплектът консултации за собствениците на гори включва съвети за: запознаване с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите, вещно право, екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.

Задължителните консултантски услуги за фермерите са определени като група А и включват оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка с кръстосаното съответствие и стандарти за безопасност на труда, основани на законодателството на Европейския съюз. Предвидено е да има най-малко едно посещение на стопанството, свързано с изготвянето на оценка за изпълнение на посочените изисквания.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.