1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Приета е Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното

Приета е Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното

Предвижда се да бъдат въведени нови такси за различни услуги

Министерският съвет на Република България прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Проектът на Постановление е изготвен на основание чл. 2, ал. 5 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), съгласно който за издаване на документи и извършване на услуги по този закон се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Изготвянето и въвеждането на изцяло нова тарифа е свързано с настъпилите промени в законодателството в областта на лозаро­винарския сектор през периода 2010-2021 г.

Приемането на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по лозата и виното, ще даде възможност да бъдат събирани ефективно, предвидените в ЗВСН такси.

Предвижда се да бъдат въведени нови такси за следните услуги:

  • за издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се в случай, че държавата вносител е въвела такова изискване);
  • за заверяване на сертификат по чл. ] О, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде;
  • за разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна

на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители);

  • за разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители);
  • за издаване на удостоверение по чл. 39, ал. ] и ал. 2 от ЗВСН за производство на сортово вино.

Размерът на таксите е в съответствие с необходимите материално-технически и административни разходи, за извършване на съответната дейност и е определен по Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. За всяка предложена такса е разработена и План-сметка за нейното формиране. Размерът на таксите включва направените преки и непреки разходи, свързани с предоставянето на съответните дейности и услуги на физически или юридически лица. Всички преки и непреки разходи, които могат да бъдат пряко свързани с предоставянето на услугата са посочени в стойността на услугата, а тези за които не е възможно е възприет принципа за пропорционално разпределение на направените разходи от административния орган, който е представен като процент на общо административни разходи.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.