1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Промяна в земеделието?

Промяна в земеделието?

Коалиционното правителство с амбициозна програма в агрополитиката

Новото правителство си поставя амбициозни цели за развитието на земеделието, селските райони, политиките в областта на околната среда и земеделското образование.

На първо място поставената задача в сектор Земеделие е постигане на конкурентоспособност, висок експортен потенциал и добавена стойност. Ще се работи в посока интегриране на научни разработки и високи технологии от използването на ресурсите до управлението на отпадъците, както и земеделие и животновъдство с неутрален екологичен и климатичен отпечатък и ефективно и целесъобразно прилагане на зелени мерки на ниво ЕС.

Управляващите обещават нулева търпимост към корупцията в земеделието. Намеренията са за създаване на комбинирани земеделски кооперативни борси, сертификационни лаборатории, митническо обслужване и логистика, които да премахнат посредниците в земеделието и да дадат възможност за класифициране на земеделските продукти и окрупняване на предлаганите обеми. Ще се водят активни преговори в ЕС за защита на производството на качествени български храни, вкл. чрез преминаване към субсидиране на база реализирана продукция през новия програмен период. Приоритетна ще е защитата на малките и средни стопанства и строг контрол върху тавана за максимална субсидия на земеделец с фокус върху свързаните лица. Ще се осъществява засилен контрол за пестициди и нитрати при вноса на плодове и зеленчуци чрез лаборатории на границите. Ще се работи в посока устойчиво управление на земеделските и горски земи. Ще бъде създадена електронна система за координиране на посевите, с цел оптимално предлагане и запазване плодородието на почвите, с подкрепа от аграрните университети.

Новите агрополитики ще са насочени към подкрепа на микро, малки и средни земеделски стопанства чрез застраховане и договори за изкупуване на твърди цени, както и субсидии за поливни системи, оранжерии и екологично производство.

Няма да бъдат пренебрегнати и инвестициите в инфраструктурата за напояване – рехабилитация и изграждане на нова напоителна инфраструктура и стимули за изграждане на напоителни системи в земеделските стопанства.

Ще се работи за осигуряване на значително улеснен достъп на потребителите до местна качествена продукция от земеделски продукти и храни и минимизиране на изкривяващи пазара практики. Сред приоритетите ще бъде подобряване на почвата, намаляване на загубите от водна и вятърна ерозия.

 

Предстои осъществяване на амбициозна програма за дигитализация на административни и стопански дейности в селското стопанство, запазване и развитие на специализираните земеделски средни училища, укрепване на социално- икономическата структура на селските райони.

От особена важност е възстановяването на привлекателността на селските райони, за да се подобри демографската структура.

Ще бъдат създадени програми за начално и надграждащо обучение, вкл. обмяна на опит, за всички фермери и животновъди, насочени към въвеждане на технологии за ефективност и качество. Ще има стимули за специализирано практическо обучение на кадри в земеделието и насърчаване на профилираното средно специално образование в земеделските райони. Предвидени са и стимули за въвеждане на автоматизация и роботизация в работните процеси в земеделските стопанства и разработване на адекватна законова рамка за приложение на автономни машини. Ще се работи за развитие на съвременна, иновативна и приложна наука в земеделието.

Важни приоритети са създаване на възможности за заетост и подобряване на условията за бизнес развитие в селските райони, увеличаване на перспективите за разкриване на висококвалифицирани работни места с цялостното модернизиране на сектора и въвеждане на водещи технологии.

Амбициозните цели в областта на околната среда се изразяват в запазването на богатството на българските гори, води, планини и плажове, подобряване здравето и благосъстоянието на хората чрез осигуряване на чист въздух, чиста вода и здрава почва, защита на биоразнообразието и богатите екосистеми.

Политиките ще са насочени към намаляване на отпадъците и подобряване на събирането и преработката им до нов ресурс чрез нови технологии. Ще има контрол върху вноса и строги санкции за непозволено изхвърляне и депониране на отпадъци.  Идеята е осъществяване на плавен преход към по-чиста енергия с технологични средства, устойчиво управление на природните ресурси и почвеното плодородие. Ще се акцентира на мерки за борба с обезлесяване и за повторно залесяване, борба с горски пожари и др.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.