Пустеещите земи в Румъния ще бъдат облагани с наказателен данък

Такъв данък би бил прецедент за Европейския съюз

Пустеещите земи в Румъния ще бъдат облагани с наказателен данък, а за обработваните площи ще има данъчни облекчения. Това предвижда проектонаредба на финансовото министерство в Букурещ.

Проектът има по-скоро за цел да даде начало на обществена дискусия за бъдещето на селскостопанската политика в страната, отколкото наистина да наложи санкции, признават от ведомството. Идеята е свързана с правителствената програма на новия румънски премиер Михай Тудосе. В плановете на Тудосе за близкото бъдеще земеделието и развитието на селските райони получават най-висок политически приоритет. Програмата предвижда аграрният сектор да се превърне в основния двигател на икономическия растеж на Румъния и да даде поминък на хората в селата и малките градове.

Според предложените от финансовото министерство промени, обработваните площи ще бъдат освободени от местните поземлени данъци. За разлика от тях пустеещите земи, необработени през две последователни години, ще бъдат облагани с допълнителен данък в размер на 100 леи, или приблизително 22 евро на хектар.

Такъв данък би бил прецедент за Европейския съюз. В Русия обаче има подобна идея. Там държавата смята да отчуждава пустеещи земи и да ги раздава на фермери, готови да ги обработват.