1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Работна група с участие на бранша изготви два варианта на концепция и структура на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност

Работна група с участие на бранша изготви два варианта на концепция и структура на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност

Одобреният вариант на концепция ще бъде представен в Комисията по земеделие, храни и гори в Народното събрание през следващия месец

„Законът за ветеринарномедицинската дейност трябва да бъде така променен, че да носи добавена стойност по отношение на досега действащото законодателство, да е съобразен с всички нови регулации и да удовлетворява всички интереси по продуктовата верига, свързани с ветеринарномедицинската дейност“. Това подчерта заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев при откриването на работно заседание на Работната група, създадена от министъра на земеделието и храните за изготвяне на напълно нов проект на Закон за ветеринарномедицинската дейност. Дейността на работната група, в която са включени представители на професионалните ветеринарномедицински организации и научната общност, стартира през август 2023 г. със събиране на идейни концепции и предложения. През ноември 2023 г. беше проведена техническа среща, на която бяха набелязани времевите рамки и насоки за работа по проектодокумента и беше поет ангажимент дирекция „Политики по агрохранителната верига“ на МЗХ да обобщи предложенията и изготви два варианта на концепция и структура на проектодокумента до месец февруари 2024 г. Към момента ангажиментът е изпълнен и са изготвени два варианта за структуриране на законодателството, регулиращо ветеринарномедицинската дейност, които бяха представени на заседанието на работната група.

В първия вариант се предлага обединяване на законодателството в един общ закон, чиято структура включва обща част, която да регламентира хоризонталните ветеринарно-медицински дейности и основна част, която да съдържа отделни глави със специфични разпоредби по отношение вертикалните ветеринарномедицински дейности, националните мерки и дерогации, в това число по отношение на контрола на здравеопазването на животните; защита и хуманно отношение към животните; ветеринарни лекарствени продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства; обезвреждане, съхранение, транспортиране и унищожаване на странични животински продукти; граничен ветеринарномедицински контрол и административнонаказателни разпоредби.

Вторият вариант предвижда разработване на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, който да съдържа изисквания към органите за управление, финансиране, упражняване на ветеринарномедицинска професия, ветеринарномедицинска наука, както и условия и ред за упражняване на ветеринарномедицинска практика и осъществяване на ветеринарномедицинската дейност във висшите училища, като отделните специфични разпоредби остават уредени в отделни закони: Закон за здравеопазване на животните и зоонози; закон за хуманното отношение към животните; Закон за страничните животински продукти и закон за ветеринарните лекарствени продукти. При втория подход всеки отделен закон съдържа общи положения, включващи мерки за контрол, условия и ред на прилагането му и административнонаказателни разпоредби.

След обсъждане на предимствата и недостатъците на двата варианта и процедурните действия, които следва да бъдат извършени след избора на най-подходящия, работната група избра разработването на закона съобразно първия вариант на концепция.

„Вариантът, който работната група подкрепи е за създаване на изцяло нов рамков закон по отношение на цялото останало законодателство в сектора“, подчерта ръководителят на работната група доц. д-р Илиян Костов, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“. „В него ще следва да залегнат приоритетите и целите на рамковия регламент на ЕС за здравеопазването на животните, като изцяло бъде променена досегашната структура на закона и бъде съобразена със структурата и обновената визия на европейското и национално законодателство в сектора“, посочи още д-р Костов.

Одобреният вариант на концепция ще бъде представен в Комисията по земеделие, храни и гори в Народното събрание през следващия месец, след което като ще бъде изготвена и актуализация на цялостната предварителна оценка на въздействието, която е предвидено да бъде изпратена за становище до дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет до края на месец март т.г., така че през април да стартира изготвянето на самия проектозакон с хоризонт на финализиране на текстовете по него до октомври 2024 г. и представянето му за обществено обсъждане.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.