РДГ Кюстендил е проверила 45 сигнала за незаконни дейности в областите Кюстендил и Перник

Към момента до прокуратурата са изпратени 8 преписки

През годината в РДГ Кюстендил са разгледани и проверени  45 бр. жалби, сигнали и заявления за извършвани незаконни дейности в горските територии в обхвата на двете области Кюстендил и Перник. От тях голяма част са за разрушени черни пътища, следствие на извършвания извоз с товарни автомобили на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени неправомерни сечи във възстановени гори на физически лица, възражения по изведени сечи от наследници на гори без пълномощно от останалите правоимащи и др.  

При данни за престъпление, преписките са изпращани за разглеждане по компетентност до Районна прокуратура. Към момента от отдела по стопанисване до прокуратурата са изпратени 8 преписки.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар