Речните нива ще останат без съществени изменения

На 24 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления

Анализът на хидрологичната обстановка  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -16 см до +16 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в северно-черноморските реки басейна са без значителни изменения. Регистрираните колебания са от -4 см до +24 см. Водните нива на южно-черноморските реки са се понижили, като по-съществени понижения са регистрирани на р. Айтоска при с. Камено с -64 см и на река Ропотамо при с. Веселие с -80 см.  Водните количества на реки в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -16 см до +19 см. По-значителни повишения, вследствие на валежи от дъжд и оттичане, са регистрирани на река Тунджа при Ямбол с +29 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на тези на река Тунджа при Елхово, на река Харманлийска при Харманли, в горното течение на реките Арда и на Въча при м. Забрал (Девин), където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, като само водното количество на река Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води. Водното количество на река Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части на Бели и Черни Лом и основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес през следващите два дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 24 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.01.2018 г. е 4 200,8 млн. м3 и представлява 65,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 82,3 % от общия им обем;
  • напояване – 48,0 % от общия им обем;
  • енергетика – 74,7 % от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.