Речните нива ще продължат да се понижават

Опасни метеорологични явления в страната не се очакват

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ :

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -29 см до +14 см. Водните количества в долните течения на реките Огоста, Искър, Вит, както и в планинските части от водосбора на р. Янтра са около праговете за високи води. Останалите реки в басейна са с водни количества около праговете за средни води.

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения на водните нива в басейна от -11 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са продължили да се понижават. Стойностите на водните количества на черноморските реки са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -55 см до +10 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са продължили да се понижават. количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -15 см до +5 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Водните количества на повечето реки в басейна са около праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще продължат да се понижават, като ще останат високи в долните течения на основните реки. От вечерните часове на 9-ти и на 10.12 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор постепенно ще се понижават. От 9 декември временно ще има незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 8, 9 и 10 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще продължат да се се понижават, като в горните течения на основната река и притоците ѝ р. Лефеджа и Росица ще останат високи. На 10 декември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават. В периода 10-12 декември се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществено изменение. На 10 декември в резултат на валежи са възможни повишения на нивата във водосборите на северночерноморските реки, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на долното течение на р. Провадийска и в горното на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре тенденцията към понижение на речните нива ще се запази в целия басейн. През нощта на 9-ти срещу 10 декември в резултат на валежи ще има повишения: в средното и долното течение на р. Тунджа; в горните течения на родопските притоци на р. Марица; в горното течение на р. Арда.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем ще премине жълтия праг на внимание в ранните часове на 10 декември 2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в целия басейн ще продължат да се понижават. От вечерните часове на 9-ти и през нощта срещу 10 декември в резултат на валежи са възможни краткотрайни значителни повишения на нивата във водосбора на р. Доспат, в средните и долните течения на реките Места и Струма. През нощта на 9-ти срещу 10 декември в са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Доспат и в средните и долните течения на реките Места и Струма.

На 8 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.12.2017 г. е 4 129,2 млн. м3 и представлява 63,6 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 79,9 % от общия им обем;
напояване – 45,7 % от общия им обем;
енергетика – 74,5 % от общия им обем.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.