Речните нива ще се понижават през следващите два дни

По прогноза на НИМХ – БАН за 14 юли 2018 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките  през  последното денонощие са се понижили. По-значителни понижения са отчетени в долните течения на основните реки в басейна: на р. Огоста с до -35 см, на р. Искър с до -31 см, на р. Вит с до -24 см, на р. Осъм с до -135 см, на р. Янтра с до -23 см и на р. Русенски Лом с до -16 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -15 см до +19 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения са до -8 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили през последното денонощие.  Регистрираните колебания на водните нива във водосбора на р. Тунджа са  от -9 см до +4 см, на р. Марица  от -17 см до +10 см и на р. Арда са от -18 см до +9 см. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-95 см до +94 см) и на р. Въча при гр. Девин (-72 см до +71 см). Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Kраткотрайни повишения на водните нива в резултат на валежи са възможни в планинските части от водосборите на реките, както и във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. През следващите два дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 14, 15 и 16 юли водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 юли ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн:  През следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 13 юли,  в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на планинските притоци от горното течение на р. Марица. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че  нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: През следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

По прогноза на НИМХ – БАН за 14 юли 2018 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.07.2018 г. е 5 224,5 млн. м3 и представлява 80,5% от сумата на общите им обеми, което с 0,1 % по-малко от предишния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,0% от общия им обем;
  • напояване – 64,8% от общия им обем;
  • енергетика – 90,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

        1.Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 477,924 млн. м3, което е 96,12% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 359,594 млн. м3, което е 92,73% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 136,306 млн. м3, което 86,98% от общия му обем.

        2. Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 81,271 млн. м3, което е 57,15% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 233,480 млн. м3, което е 58,37% от общия му обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.