1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Решение за новата защитена зона „Рила-буфер“ ще се вземе през 2018 г.

Решение за новата защитена зона „Рила-буфер“ ще се вземе през 2018 г.

Допълнителните проучвания трябва да бъдат извършени в срок до 2 години

След решението на Колежа на комисарите на ЕК, срещу страната ни ще бъде заведено дело пред Съда на ЕС за установяване на недостатъчност на мрежата от защитени зони за птици в района на Рила.

Наказателната процедура на Европейската комисия за недостатъчност на мрежата от защитени зони в района на ниска Рила започна през 2008 г. Обвинението се отнася до това, че територията на Защитената зона „Рила“ за опазване на дивите птици не е определена така, че да съвпада с територията на Орнитологично важно място (ОВМ) „Рила“.

Определянето на териториите като защитени зони от мрежата Натура 2000 се основава единствено на научни данни. Предложенията за определяне на зоните се разглеждат от Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР) –  консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в чийто състав са представители на научни и академични институти, заинтересованите министерства и ведомства, и неправителствени природозащитни организации.

На проведеното на 1 септември 2006 г. заседание, НСБР взема решение да предложи на министъра на околната среда и водите да внесе в Министерския съвет списък на защитени зони от мрежата Натура 2000, сред които е и защитена зона „Рила”. Списъкът на защитените зони с техния териториален обхват е приет от Министерския съвет през 2007 г.

За да отговори на наказателната процедура, през 2011 г. България допълни списъка на защитените зони с нова защитена зона „Рилски манастир” за опазване на дивите птици в границите на ОВМ „Рила”. По този начин 72% от територията на ОВМ беше включена в границите на защитените зони. За това е уведомена ЕК, която продължи да настоява цялата територия на ОВМ да бъде определена като защитена зона, въпреки че в разменената многократно кореспонденция през годините страната ни защитаваше обоснована позиция за достатъчност на екологичната мрежа.

През март т. г. НСБР разгледа предложение на неправителствена организация за определяне на нова защитена зона в ниската част на Рила. В рамките на процедурата бяха внесени аргументирани с научни данни становища от различни институции, научни организации и кметовете на засегнатите общини. В следствие на проведените обсъждания НСБР взе решение, да отложи разглеждането на документацията за новопредложената защитена зона „Рила-буфер“ за опазване на дивите птици, за извършване на допълнителни проучвания. Те трябва да бъдат възложени на експерти, които не са участвали в изготвянето на предложението, както и на участвали в подготовката на представените за заседанието становища.

Допълнителните проучвания трябва да бъдат извършени в срок до 2 години.

Мрежата Натура 2000 обхваща близо 35% от територията на България, като са  обявени 119 защитени зони за птиците и 234 защитени зони за опазване на природни местообитания.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.