РИОСВ – Варна проверява сигнал за дейности в ЗЗ „Комплекс Калиакра”

Предстои изясняване на обстоятелствата и извършване на нови документални и контролни проверки

Служители на РИОСВ – Варна са  направили две проверки във връзка със сигнали от неправителствени организации за дейности в ЗЗ „Комплекс Калиакра”. Установено е полагане на водопроводни тръби в изкопи с дължина около 120 м. В момента на проверките не е констатирано наличие на работници и техника.

Предстои изясняване на обстоятелствата и извършване на нови документални и контролни проверки за предприемане на всички необходими действия за спазване на Заповед № РД-526 от 21 юли 2017 г. на министъра на МОСВ, издадена на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на част от територията на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“, заета с природно местообитание 62СО* „Понто-сарматски степи“.