Само в почивните дни са подадени над 10 000 заявления за подпомагане на площ

Всички заявления са получили входящ номер от системата ИСАК и се обработват за завеждане в системата на РА

34 130 са представените заявления за подпомагане на площ от европейските структурни фондове до днес на обяд в общинските служби „Земеделие”. Само в почивните дни са подадени над 10 000 заявления в 236-те общински служби по земеделие в страната.

2 671 830 ха са заявените до момента площи на обработваеми земи за подпомагане за страната, което съставлява 90,88 % от общо заявените площи през 2008 година, които са били 2 939 883 ха.

Всички заявления са получили входящ номер от системата ИСАК и се обработват за завеждане в системата на Разплащателната агенция. По данни на Главна дирекция „Земеделие” на Министерство на земеделието и храните до момента на представяне на справката в системата на Разплащателната агенция са въведени 20 000 от тези заявления, и други 3 300 се въвеждат в системата. Цифрите динамично се променят, тъй като броят на обработваните и въвеждани в системата данни постоянно расте, уточни Добри Драгнев, директор на Главна дирекция „Земеделие” в МЗХ.

Част от земеделските стопани кандидатстват и за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Всичките общински служби по земеделие продължават да приемат заявления съгласно изискванията на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, част от което е приложението за кандидатстване за агроекологични плащания.

В срок до 15 май земеделските производители могат да  подават заявления за подпомагане по линия на преките плащания на площ и до 31 май да правят корекции и допълнения без да губят част от полагащите им се плащания.

Всички общински служби по земеделие, както и областните дирекции „Земеделие” ще работят всеки ден, включително до края на почивните дни и на националните празници с удължено работно време от 8.00 до 20.00 часа.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.