1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Търговските банки могат да ангажират ресурс за рефинансиране на кредити по ПРСР 2007-2013 г. до 30 април

Търговските банки могат да ангажират ресурс за рефинансиране на кредити по ПРСР 2007-2013 г. до 30 април

Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г.

На 30 април 2015 г. изтича срокът, в който търговските банки могат да ангажират финансов ресурс от Държавен фонд „Земеделие” за рефинансиране на кредити, които предоставят на бенефициенти с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

По схемата за рефинансиране на кредити по ПРСР 2007-2013 г. със средства на Фонда, се кредитират проекти с инвестиционен характер по мерки: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност  към земеделски и горки продукти”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „ Подкрепа за създаване на микропредприятия”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”. 

Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г. ДФЗ рефинансира кредити на стойност до 1 милион лева, като покрива до 100% от одобрените инвестиционни разходи, намалени с извършените авансови или междинни плащания. Изключение прави само мярка 123, по която Фондът рефинансира и кредити на стойност над 1 милион лева.

Схемата за рефинансиране на кредити по ПРСР 2007-2013 г. със средства на ДФЗ стартира в края на 2011 г. До настоящия момент по нея са предоставени 638 кредита с размер на изплатения ресурс - 144 384 688,77 лева. Очаква се до приключването на схемата от нея да се възползват близо 700 кредитополучателя, а размерът на предоставения за рефинансиране ресурс да надхвърли 150 млн. лева. Инвестиционната стойност на осъществените благодарение на схемата проекти ще бъде почти 300 млн. лева.

Успешното прилагане на рефинансирането на кредити по ПРСР 2007-2013 г. със средства на ДФЗ осигурява достъпен финансов ресурс за реализацията на одобрени инвестиционни проекти по Програмата и допринася за повишаване усвояемостта на средствата, отпуснати на страната ни от Европейския фонд за развитие на селските райони. Експертите в ДФ „Земеделие” отчитат, че постигнатите резултати до голяма степен се дължат на доброто сътрудничество, което институцията е изградила с 22 търговски банки, които помагат за популяризирането и администрирането на схемата.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.