Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч бяха пуснати край язовира в Антимово

Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на вида

Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати вчера при язовира край с. Антимово, община Тутракан.  Птиците бяха освободени в природата в присъствието на експерти по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе.

Червените ангъчи са изкуствено размножени в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообрзие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН,  в с. Нова Черна, община Тутракан. Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на червени ангъчи, изпълнявана от института. Тази година две възрастни двойки са излюпили 16 малки. Останалите млади птици  ще бъдат освободени, след като укрепнат и са готови за самостоятелно оцеляване в природата.

Червеният ангъч е прелетна птица, среща се в равнините на Европа и Азия. Предпочита широки и открити местности. Населява различни типове водни басейни. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието. Птицата е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.