В МЗХ се проведе ХVІ-тото редовно заседание на Комитета по наблюдение на Програма САПАРД

По време на заседанието беше представена информация за изпълнението на Програмата

На заседанието бе обсъдено изпълнението на Плана за действие с оглед преодоляване на слабостите в системата за управление и контрол на Програмата и прогноза за финансовото изпълнение до края на 2009г. Разгледани бяха въпроси, свързани с усвояването на средствата по Програмата през 2008г. и 2009г. и плащанията към бенефициентите.

В рамките на дневния ред беше обсъден и одобрен Годишният доклад за изпълнението на Програма САПАРД за 2008г. На членовете на Комитета бяха представени резултатите от извършени проверки от и на Агенция САПАРД - вътрешен одит, проверки на място.

По време на заседанието представители на Агенция САПАРД представиха актуална информация за финансовото изпълнение на Програмата.

3 509 са одобрените проекти по програма САПАРД с обща субсидия от 1 375 901 994 млрд.лв. Изплатена е субсидията по 2 314 проекта в размер на 777 821 287млн.лв.

За 2009 г. са изплатени средствата по 166 проекта на обща стойност 40 094 510 млн. лева от националния бюджет по мярка 1.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, мярка 1.2. „Подобряване преработка и маркетинга на селскостопански и рибни ресурси”, мярка 2.1 „Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, създаване на възможности  на многостранни дейности и алтернативни доходи ”, мярка 1.2.1. „Пазари на едро”, мярка 2.2 „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции” и мярка 1.3 „Агроекология”.

До края на годината остава да бъдат изплатени финансови средства в размер на 176 972 492 млн.лв. по сключените договори с бенефициенти по програма САПАРД, от които 132 млн.лв. е европейско съфинансиране.

По време на заседанието стана ясно, че агенция САПАРД е взела всички необходими мерки за ускоряване на процеса за обработка на заявките за плащане, като е командировала допълнително служители за извършване на документни проверки, както и графици с удължено работно време с цел усвояване на пълния обем финансови ресурси.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.