В Пловдив е препоръчана забрана за събирането на блатно кокиче

Установено е влошено състояние на популациите на билката

Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на Регионалното управление на горите в Пловдив, на общините Първомай и Калояново и на Държавните лесничейства приключи огледа на находищата от блатно кокиче в Пловдивска област. Проверяващите установиха влошено състояние на популациите на билката - намален брой на растения в една туфа и на броя на цветовете на стрък. Оценката на комисията е, че находищата нямат ресурсни възможности за експлоатация през настоящата година и препоръчва да не се събира листно-стъблена маса като мярка за възстановяване и подобряване на популациите.

Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности. 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар