1. Начало
 2. Новини
 3. Институции
 4. Валежи и частично снеготопене ще повишават речните нива

Валежи и частично снеготопене ще повишават речните нива

По Северното Черноморие вълнението на морето ще достига 4 бала

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -16 см до +23 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили. Повишение вследствие на оттичане е отчетено на река Ропотамо при с. Веселие с +28 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -28 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили. Вследствие оттичане се наблюдава повишение на речните нива в долните части на река Тунджа с до +23 см при Елхово. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания в горното течение на река Марица от -22/+33 см при  Пазарджик. По-съществено понижение е отчетено на река Харманлийска при Харманли с -104 см. В останала част от басейна регистрираните изменения са от -20 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн:  В следобедните и вечерни часове на 14 и 15 февруари в резултат на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива във водосбора на реките източно от река Вит. На 15 февруари ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 16 февруари водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в резултат на частично снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. На 14 февруари в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: реките Владайска, Банкенска и Искрецка и в средното и долното течение на основната река. На 15 и 16 февруари в резултат на снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 14, 15 и 16 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 15 февруари вследствие на валежи се очакват незначителни повишения в целия водосбор. На 16 февруари водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене, речните нива в басейна ще се повишават. По-съществени повишения щи има във водосбора на река Камчия и  реките разположени северно от него. На 15 и 16 февруари речните нива в басейна ще се понижават, като на 15 февруари все още са възможни повишения в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 16 февруари водните нива в целия басейн ще се понижават. В сутрешните часове на 14 февруари има ниска вероятност за локални поройни наводнения във водосборите на реките: Средецка, Айтоска, Двойница, Камчия, Провадийска, Батова.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене повишения на водните нива ще има във водосбора на река Тунджа, в долното течение на река Марица и във водосбора на река Арда. На 15 февруари речните нива във водосборите на реките Тунджа и Марица ще се понижават, като вследствие на оттичане все още повишения са възможни в долните течения на основните реки. Във водосбора на река Арда на 15 февруари ще има нови краткотрайни повишения на водните нива, вследствие на валежи от дъжд. На 16 февруари водните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. В сутрешните часове на 14 февруари в резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене са възможни локални поройни наводнения във водосбора на река Асеновска (старопланински приток на река Тунджа).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 •       Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово има вероятност да достигне жълтия праг за внимание през нощта на 14 срещу 15 февруари.
 •       Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг за внимание през нощта на 14 срещу 15 февруари.
 •       Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при Ардино няма да достигне жълтия праг за предупреждение.
 •       Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над жълтия праг за внимание. През следващите 4-5 дни ще остане високо и ще бъде около и над жълтия праг за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 •  Водното количество на р. Черна при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 14 февруари.
 •  Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем няма да достигне жълтия праг за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват повишения на водните нива на реките в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията в долното течение на река Струма и притоците ѝ (реките Струмешница, Лебница, Пиринска Бистрица). На 15 и 16 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 14 февруари 2018 г. по Северното Черноморие вълнението на морето ще достига 4 бала.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.02.2018 г. е 4 395,3 млн. м3 и представлява 67,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване 84,3 % от общия им обем;
 • напояване – 50,3 % от общия им обем;
 • енергетика – 77,5 % от общия им обем.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.