Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

На 17 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -18 см до +26 см на р. Русенски Лом. Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -17 до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър и р. Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -4 см до +4 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения e регистриранo повишение на р. Ропотамо при с. Веселие с до +40 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-61 см до +37 см) и на р. Въча при гр. Девин (-77 см до +74 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -27 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 17.07 и на 18.07, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на основните реки. На 19.07 речните нива в басейна ще се понижават, незначителни повишения ще има само в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 17 и 18.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес следобедните и вечерните часовe ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 17, 18 и 19.07 ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 17, 18 и 19.07.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17.07 и 18.07, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20.07.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като са възможни незначителни повишения на речните нива на Южночерноморските реки. На 18 и на 19.07, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива на реките северно от гр. Бургас на 18.07, а на 19.07 в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали). На 18 и 19.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и във водосбора на р. Струма (по основната река над яз. Студена и в притоците ѝ р. Арката, р. Елешница, р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица и р. Струмешница. На 18 и 19.07 отново в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения, главно в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.07.2018 г. е 5 213,6 млн. м3 и представлява 80,3% от сумата на общите им обеми, което с 0,2% по-малко от сумата на общите им обеми отчетени на 13.06.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,8% от общия им обем;
  • напояване – 64,6% от общия им обем;
  • енергетика – 90,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 474,839 млн. м3, което е 95,46% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 355,839 млн. м3, което е 91,77% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 140,674 млн. м3, което 89,77% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 80,442 млн. м3, което е 56,56% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 232,200 млн. м3, което е 58,05% от общия му обем.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.