Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Водните количества на наблюдаваните реки са под праговете за средни води

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ – БАН) речните нива в Дунавски и Западнобеломорския басейн са се повишавали, следствие на валежи от дъжд. По-съществени колебания са отчетени във водосбора на р. Искър (-38/+53 см). В останалата част от страната нивата на реките са останали без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

          Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -38 см до +53 см;

          Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +4 см;

          Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +18 см;

          Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +16 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Краткотрайни и незначителни повишения на речните нива ще има само във водосборите на добруджанските реки. В останалата част от басейна водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите два дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 10, 11 и 12 ноември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните количества ще са без съществени изменения и  ще са под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Незначителни повишения са възможни в средните и долни части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Черноморски басейн: Днес водните нива в целия басейн ще се повишават незначително и краткотрайно. Утре и през следващите два дни нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, водните нива ще са без съществени изменения. Във вечерните часове на 11 ноември  са възможни краткотрайни и незначителни повишения на нивата в родопските притоци на реките Марица и Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. От вечерните часове на 11 ноември и срещу 12 ноември речните нива в басейна ще се повишават краткотрайно и незначително, в резултат на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 10 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.11.2017 г. е 3 772,3млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,5% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.