Възстановява се приема на проекти по програма "Селскостопанска техника"

На одобрените кандидати ще бъде предложено сключване на споразумение

От ДФ „Земеделие” уведомяват заинтересованите производители /доставчици/ на селскостопанска техника, че могат да кандидатстват за сключване на споразумение с ДФ „Земеделие" по програмата за 2009 г., като представят следните документи: Кратко представяне на дейността на фирмата; Копие от съдебната регистрация и удостоверение за актуално правно състояние на фирмата; Копие от данъчна регистрация и БУЛСТАТ; Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за две предходни години /с приложени одиторски доклади, ако фирмата подлежи на заверка/; Данъчни декларации за две предходни години; Актуални договори за доставка и/или дистрибуция на техниката, която ще бъде предлагана по споразумението;Опис на предлаганата техника - техническа характеристика по марки, модели и ценови условия, в който задължително да бъде уточнено дали техниката е нова или втора употреба и цената включва ли ДДС; Удостоверение за липса на съдебно - изпълнителни производства; Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност; Учредителен акт /устав, дружествен договор/ - без ЕТ11; Решение на компетентния орган на дружеството/кооперацията за поемане на задължения към ДФ "Земеделие" по записи на заповед и учредяване на обезпечения - без ЕТ.

На одобрените кандидати ще бъде предложено сключване на споразумение с ДФ „Земеделие" по програма „Селскостопанска техника". Земеделските производители, кандидатстващи по инвестиционна програма „Селскостопанска техника", както и кандидатите по инвестиционни програми „Животновъдство" и „Растениевъдство" могат да ползват преференции по Указанията за предоставяне на субсидии.

Допълнителна информация може да се получи от отдел „Инвестиционно кредитиране", телефони 02/81 87 232 и 02/81 87 222.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.