Влезе в сила пълната забрана за улов на всички пролетно-лятно размножаващи се риби във вътрешните водоеми на страната

Забраната ще важи до 4-ти юни включително

 

Според съвместна заповед на министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме и на околната среда и водите Долорес Арсенова от 19 април до 4 юни включително, се въвежда обща пълна забрана за улов за всички пролетно-лятно размножаващи се риби във вътрешните водоеми на страната

В съответствие с международната Спогодба за риболова в р. Дунав, във водите от българския участък на реката се въвеждат следните забрани за улов на риба:

- Обща пълна забрана на всички видове риби за срок от 33 дни през периода от 19 април до 21 май включително.
- Забрана за улов на есетровите риби за срок от 47 дни за периода от 19 април до 4 юни включително.
- Забрана за улов на карагьоз /дунавска скумрия/ за срок от 33 дни за времето от 19 април до 21 май включително.

Забранява се също уловът на калкан във водите на Черно море за срок от 54 дни през периода от 19 април до 11 юни 2004 г. включително, както и уловът на попчета в черноморски води за срок от 33 дни – за времето от 19 април до 21 май включително.

Разрешава се любителският риболов за периода на забраната в следните водоеми:

Област Благоевград
-баластриерите /язовир Бистрака/ до гр. Благоевград
-яз. Валата, с. Самуилово, общ. Петрич
-напоителен канал в протежението на сто метра от водохващането на с. Господинци до сто метра преди вливането му в р. Места в местността "Топлиците" до гр. Хаджидимово

Област Бургас
-баластриерен водоем "Дупките"

Област Варна
- яз. Елешница
- яз. Тръстиково

Област Велико Търново
Стари речни корита на р. Янтра:
-землище на с. Раднево
-землище на с. Петко Каравелово
-землище на с. Крушето
-землище на с. Драганово
-землище на с. Върбица
-землище на с. Куцина
Стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето
- землище на гр. Бяла черква
- землище на с. Михалци
Напоителни и отводнителни канали:
-местност "Блатото", Свищов-запад

Област Кюстендил
-яз. Петелово
-яз. Пчеларово 2

Област Ловеч
-старо речно корито на р. Осъм в местност "Бибора", кад. № 130, с. Дойренци, общ. Ловеч
-старо речно корито на р. Осъм в местност "Долната воденица", кад. № 28, с. Чавдарци, общ. Ловеч
-старо речно корито на р. Осъм в местност "Старите корита", кад. № 72 и кад. № 122, гр. Летница, общ. Летница
-блато в землището на с. Йоглав

Област Монтана
-яз. Слатина, с. Медковец, общ. Медковец
-яз. Смирненски, с. Смирненски, общ. Брусарци
-баластриера на опашката на яз. Огоста

Област Плевен
-водоеми "Витски блата" /баластриерите/, общ. Плевен
-блатата зад с. Долни Вит и преди с. Сомовит, общ. Гулянци
-водоема "Кретско блато", общ. Гулянци
-старо речно корито на р. Искър при с. Писарово, общ. Искър
-старо речно корито на р. Искър след с. Койнаре, посока г. Глава, общ. Червен бряг
-баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци, общ. Червен бряг
-старо речно корито на р. Златна Панега край гр. Червен бряг, общ. Червен бряг
-старо речно корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци и в землището на с. Българене, общ. Левски
-старо речно корито на р. Вит при с. Биволаре, с. Божурища и с. Рибен, общ. Долна Митрополия
-старо речно корито на р. Искър при с. Брегаре, общ. Долна Митрополия

Област Пловдив
-баластриери на левия бряг на р. Стряма, на 4 км. южно от гр. Баня
-баластриера на десния бряг на р. Стряма в землището на с. Горна Махала

Област Разград
-яз. Бялата пръс /Папаза/
-водоем Микрото /в промишлена зона/

Област Сливен
-баластриера Мечкаревски дупки, с. Мечкарево
-баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево
-баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре
-баластриера Самуиловска дупка, с. Самуилово
-централен напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово

Област София
-бент Панчарево
-баластриерите край Долни Богров, Негован, Чепинци, Корията, Челопечене, Световрачене, Враждебна /извън границите на летище София/ и гара Искър

Област Стара Загора
-с. Зимница – баластриери № 1 и 2
-с. Ягода – баластриери № 1 и 2
-с. Шаново – баластриери № 1, 2 и 3
-с. Юлиево – баластриери № 1 и 2

Област Хасково
-яз. Жълти бряг, с. Жълти бряг, общ. Стамболово
-яз. Мандра, с. Мандра, общ. Хасково
-яз. Доситеево, с. Доситеево, общ. Харманли
-яз. Гледка, с. Гледка, общ. Стамболово

Област Шумен
-баластриера при с. Радко Димитриево, общ. Шумен
Област Ямбол
-баластриерни водоеми "Гърлата"
-язовир Болярско –2, с. Болярско
-отводнителен канал "Дере - 3" в участъка от ж.п. линията до пътя за военно поделение "Безмер".

AGRO.BG

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.