Втори Управителен съвет за 2017 г. проведе НАТ-2010

Той се състоя на 19 февруари в Тутракан

Националната Асоциация на тютюнопроизводителите-2010 проведе втори УС на асоциацията за 2017 г. в гр. Тутракан, обл. Силистра. Основни теми на заседанието бяха: Край на изкупна кампания на тютюна от реколта 2016 – реализирани количества по сортови групи, срокове на разплащане, анализ на качеството; Предстояща реколта за 2017 стопанска година – пазарна конюнктура, актуални сортове тютюн, сключване на договори, повишаване на качеството на тютюневата суровина, понижаване себестойността на продукцията също бяха сред разискваните теми. И още- ЗТТСТИ – наредби, регистри, срокове; Включване на НАТ-2010 в дебата за Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар