За следващото денонощие НИМХ-БАН прогнозира интензивни валежи

На отделни места в Рило-Родопската област и Източна България количествата ще са 20-25 л/кв.м

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосборите на реките Ропотамо (Черноморски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. За следващото денонощие НИМХ-БАН прогнозира валежи със сумарни количества за денонощието - между 10 и 15 л/кв.м, като на отделни места в Рило-Родопската област и Източна България количествата ще са 20-25 л/кв.м. В района на Черноморския басейн, при водосборите на реките Велека и Резовска, вечерта на 19 ноември 2017 г. се очакват интензивни валежи – 5 – 15 л/кв. м.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +12 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни в резултат на валежи са възможни колебания на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19 ноември 2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес до 19 ноември в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. По-съществени е възможно да бъдат повишенията в основната река при Габрово и във водосбора на притока ѝ р. Лефеджа. От 19 ноември ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 ноември са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. Във следобедно-вечерните часове на 19-ти и на 20 ноември в резултат на валежи са възможни повишения в средните и долните течения на реките в басейна, като по-съществени се очаква да бъдат повишенията във водосборите на южночерноморските реки - Факийска, Велека и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица, а на 19 и 20 ноември в долните течения на реките Тунджа и Марица, както и във водосборите на реките Арда и Бяла река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения в долните течения на реките Места и Струма. На 19 ноември ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 18 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.11.2017 г. е 3 767,9 млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 77,9% от общия им обем;

напояване – 42,6% от общия им обем;

енергетика – 66,6% от общия им обем.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.