Законово се регламентират еднодневните трудови договори

Този вид договор ще може да се сключва в основна икономическа дейност „Растениевъдство”

Три промени в Кодекса на труда одобри правителството – въвеждането на еднодневни трудови договори, промени в работно време с променливи граници и уеднаквяването на продължителността на платен отпуск за всяко дете без ограничения.

Предлага се приемането на нова законова разпоредба, с която се дава възможност на регистриран земеделски стопанин да сключва еднодневен трудов договор с работник. Този вид договор ще може да се сключва в основна икономическа дейност „Растениевъдство” само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят, за професии, които не изискват специална квалификация. Предвидено е, че работник ще може да полага труд по този вид договори не повече от 90 работни дни в календарната година. Изрично се упоменава, че работодателите не изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, не връчват длъжностна характеристика и не издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.

Предвижда се издаване на наредба от министъра на труда и социалната политика, в която ще се определят условията и редът за издаване, регистриране и отчитане на тези трудови договори. Законопроектът предвижда тези работници да се осигуряват само във фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”, а паричните обезщетения при настъпила трудова злополука и професионална болест да се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни. С промени в Закона за здравното осигуряване се създава възможност за времето, през което ще бъдат наемани, лицата да бъдат здравно осигурявани, като здравноосигурителните вноски да се внасят авансово от работодателите, заедно с вноските за социално осигуряване. Предлагат се и изменения, с които ще се даде възможност лицата, които полагат труд по време на сезонната селскостопанска работа да не бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица. Очаква се регламентацията на трудовия договор за един ден да доведе до приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване с до 19 200 000 лв. и от данъци върху доходите на физическите лица с до 5 300 000 лв. Предвидено е разпоредбата да се прилага до 31 декември 2015 г. След като бъде направен анализ на приложението й, може да се удължи нейното действие, включително да се разшири приложното й поле и за други дейности при доказана ефективност.

Със същия законопроект се предлага и промяна относно установяването на работно време с променливи граници. Целта е създаване на правна възможност за по-голяма гъвкавост на работното време за работника или служителя и въвеждане на по-либерален режим при разпределение на работното време в рамките на работната седмица.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.