Започва НОВ прием на заявления за подпомагане на земеделските стопани засегнати от кризата, предизвикана от Covid-19, по подмярка 21.1 от ПРСР 2014-2020 г.

Бюджетът на подмярка 21.1. COVID 1 е 7 524 692 евро

Заявленията за подпомагане по подмярка 21.1 може да се подават от 17 май до 4 юни 2021 г. в Общинските служби по земеделие. Бюджетът на подмярка 21.1. COVID 1 е  7 524 692 евро (14,7 млн. лева).

Допустими са земеделски стопани извършващи дейност в секторите: „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“ и „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози). Те трябва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Допустими за подпомагане по този прием са земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане посхемите за директни плащания през Кампания 2020 и отговарят на поне едно от следните условия:

  • нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярка 21 през 2020 г.;
  • имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярка 21 през 2020 г.

Размерът на финансовата помощ - за допустимите за подпомагане кандидати е в зависимост от:

  • установената допустима за подпомагане площ със съответната земеделска култура по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020 или размера на установената допустима за подпомагане площ по СЕПП за Кампания 2020 г. за културите, които не се подпомагат по схемите за обвързана подкрепа.
  • за животновъдите се определя от броя на установените допустими животни от съответния вид по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020 и схемата за преходна национална помощ за овце майки или кози майки, обвързана с производството за Кампания 2020.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане по подмярка COVID 1 за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7 000 евро. Финансовата помощ по мярката се изплаща под формата на еднократна сума.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмярката са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставя безплатни информация и съвети на земеделските стопани, относно възможностите за подпомагане и условията за допустимост по различните мерки от ПРСР 2014-2020 г. в т.ч. и по подмярка 21.1. COVID 1.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.