Започват повсеместни проверки за спазване на предписанията за пожарозащита в област Пловдив

Беше учреден Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив

„Специализирани комисии започват повсеместни проверки, за да установят дали се спазват предписанията за пожарозащита. При установяване на нередности, нарушителите ще бъдат глобявани своевременно”, каза инж. Мирослав Димитров, директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Пловдив, на среща в областната администрация на града. На срещата беше учреден Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата в област Пловдив. „Създаването на органа цели подобряване на изпълнението на държавната политика по опазване на горите, дивеча и рибата чрез взаимодействие между заинтересованите органи и организации в региона”, коментира директорът на РДГ Пловдив, по чиято инициатива се създава съвета. Учредителната среща беше организирана в областната администрацията под председателството на областния управител Здравко Димитров, който е и председател на съвета. В регионалния консултативен съвет участват директори на държавни горски и ловни стопанства, Южноцентрално държавно предприятие, РДГ, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив, директори на областна дирекция Земеделие – Пловдив, Басейнова дирекция, Областна дирекция на МВР, РИОСВ – Пловдив, председателите на ЛРД „Сокол”, горски кооперации, кметове на общини в региона.

Дейността на консултативния съвет е в съответствие с „Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г.“. На заседанието беше приет правилник за организацията и дейността на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата и бяха обсъдени проблемите, свързани със забраната за риболова, обявяването на предстоящия пожароопасен сезон и мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване на пожарите в горските масиви в областта.

Със заповед на областния управител Здравко Димитров, за пожароопасен сезон на територията на област Пловдив е обявен периодът от 25 април до 31 октомври.

За да бъдат избегнати горските пожари, през този период се забранява извършването на огневи дейности и палене на огън на по-малко от 100 метра от горските масиви. Беше отчетено, че сред основните причини за на горските пожари за небрежност или умишлено палене на стърнища и земеделски площи, от които огънят се разпространява върху горските масиви. Собствениците на гори също трябва да предприемат мерки за противопожарна безопасност. Трябва да бъдат изградени или дооборудвани съществуващите на територията на област Пловдив противопожарни табла. Изпратени са и уведомителни писма до всички кметове на общини, които своевременно трябва да информират населението за забраните за палене на огън.

Следващото заседание на  Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив е насрочена за края на месец септември, малко преди началото на ловния сезон.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.