Заседание на Мониторинговия комитет на ПРСР 2007-2013

Европейски план за икономическо възстановяване

Близо 30 милиона евро за 2009 и 2010 година ще получи България като допълнителни средства по линия на Европейския план за икономическо възстановяване стана ясно по време на редовно заседание на Мониторинговия комитет на ПРСР 2007-2013. Планът предвижда иницииране на действия, които спешно да приспособят икономиките на държавите – членки към текущите предизвикателства чрез отделяне на около 200 млрд. евро от БВП на ЕС. Средствата ще бъдат усвоени чрез мерките по Програмата за развитие на селски райони, като България трябва да представи пред ЕК направените необходими промени  по ПРСР до 15.07.2009 г.

Програмата категорично се утвърди като най-атрактивния инструмент за финансово подпомагане на земеделските стопани и за общините в селските райони.Очаква се до края на месеца да бъдат подписани първите договори по мярка 223 „Залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.

Към 11 май 2009 г. на земеделските стопани са изплатени общо 345,677 млн. лева, което е 24,5 % от бюджета (1,414 млн. лева), който трябва да се изплати до края на 2010 г. Изплатените средства са за мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” – 15,426 млн. лв. за 631 проекта, 43,066 млн. лв. по мярка 121 за модернизиране на земеделски стопанства, 3 заявки за плащания по мярка 143 на стойност 1,130 млн. лв. и 701,7 хил. лв. по мярката за техническа помощ или общо 60,324 млн. лв. Останалите плащания са за мярка 211 ”Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони”, мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските” в размер на 57, 231 млн. лева и за доплащания към директните плащания в размер на 228,123 млн. лв. по мярка 661.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.