Земеделската индустрия показва нарастващо самочувствие на Агритехника в Хановер

Ден на младия фермер по време на най-голямото търговско изложение в света за селскостопанска техника и оборудване

Настроението сред повече от 2900 изложители в павилионите на изложението Агритехника в Хановер се характеризира с думата „самочувствие“. Земеделските производители от цял свят обикновено идват на Агритехника, за да се подготвят и да оборудват стопанствата си по един по-добър начин за в бъдеще. Това включва събиране на информация за най-новите техники, които подобряват ефективността на производството на културите. Тази цел може да бъде постигната чрез използване на електроника и автоматизация, което означава нови измерения в работата на машините, като и двете решения показват голям потенциал.

Със своето задълбочено и широко представяне изложението Агритехника предлага на земеделските производители широка информационна платформа, която е особено полезна при сегашните трудни пазарни условия. Такова място за срещи не само позволява обмен на информация, но и полезни сравнения, за да се вземат правилните решения.

Агритехника е място за среща на професионалитите в бранша. То привлича и много млади специалисти, които са избрали да получат образование в аграрна специалност. По време на изложението се проведе Ден на младия фермер с информация и дискусии и форум, свързан с кариерното развитие. Факт е, че много млади хора искат да се присъединят към земеделската индустрия и аграрното образование става все по-популярно в Европа.