1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Земеделските стопанства в България са увеличили използваната земеделска площ през последните 10 години, достигайки 3.96 млн. ха

Земеделските стопанства в България са увеличили използваната земеделска площ през последните 10 години, достигайки 3.96 млн. ха

Преброяването на земеделските стопанства в България стартира онлайн на 1 септември и приключи на 18 декември 2020 година

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ (ИЗП) с 9% през последните 10 години. Това показват предварителните данни от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. В сравнение с анкетирането, проведено през 2010 г., когато използваната площ е била 3.62 млн. ха, през 2020 г. тя е 3.96 млн. ха. Средната площ на едно стопанство в страната нараства до 33 ха, при 10 ха, отчетена през 2010 г.

През 2020 г. обработваемата земя на открито e 3 318 600 ха. От тях близо 60 % са зърнено-житните култури, а техническите заемат 31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. Те са с 11% повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите – на слънчогледа.

През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В тях се отглеждат над 608 хил. говеда, 244 хил. кози, 1 276 800 овце и 642 хил. свине. Предварителните данни показват увеличение с 6% на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди. При говедата увеличението достига до 20 животни на стопанство, на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190.

Броят на земеделските стопанства в България, които отговарят на критериите, определени в Закона за преброяването, e 132 400. В сравнение с 2010 г. се отчита намаление, което обаче по никакъв начин не води до намаляване на земеделската дейност в страната. То се дължи на увеличението на използваната земеделска площ (ИЗП) от едно стопанство, както и от увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата. Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, наблюдаван във всички държави членки на ЕС. За сравнение – тенденция за намаление се отчита и в ЕС в последните години до преброяването през 2020 г. Броят на стопанствата в държавите членки е намалял с около една четвърт в периода от 2005 г. до 2016 г. В страните от ЕС са престанали да съществуват около 4.2 млн. стопанства, огромна част от които – около 85 %, са били малки стопанства с размер под 5 ха.

Преброяването на земеделските стопанства в България стартира онлайн на 1 септември и приключи на 18 декември 2020 г.  В първите 18 дни  преброяването се извърши чрез предоставяне на данни по интернет от земеделските стопани. 2 738 се регистрираха в информационната система за преброяването и попълниха електронния въпросник на 100% с помощта на уеб-базираното приложение. До 18 декември 2020 г. преброяването продължи чрез събиране от анкетьори на данни за земеделските стопанства, включени в списъка за анкетиране.

В началото на 2022 г. ще бъдат подготвени и разпространени детайлни резултати от изследването, съгласно Закона за преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020г. Евростат ще започне да публикува резултати през втората половина на 2022 година. Държавите членки на ЕС имат срок до 31 март 2022г. да представят данните от преброяването на Евростат.

Още от предварителните резултати може да видите тук

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.