Браншови асоциации изразиха несъгласие с промяната на условията за прилагане на мярка 214 от ПРСР

Снимка:

Причина за недоволството е предложението на НАЗ за „пропорционално" разпределение на средствата

Над 20 браншови асоциации и екологични организации се обединиха около декларация, с която изразяват категоричното си несъгласие с промяната на условията за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР. Те настояват да бъдат приложени предложените от Министерството на земеделието и храните критерии за приоритетност в случай на изчерпване на средствата по мярката.

Причина за недоволството е разпространено писмо от Националната асоциация на зърнопроизводителите, в което те алармират за опасност от изчерпване на средствата по мярката и предлагат „пропорционално" разпределение на средствата между всички бенефициенти, които подадат заявления през 2013 г.

От браншовите асоциации уточняват обаче, че понастоящем, според условията по мярка 214, предимство имат първите по време, които са кандидатствали. Освен това от Министерството на земеделието и храните са разработили допълнителни критерии, които дават предимство на биологичните производители /растениевъди и пчелари/ и животновъдите, които отглеждат застрашени от изчезване местни породи и прилагат традиционни практики за сезонна паша.

"Напълно подкрепяме въведените от МЗХ селекционни критерии за одобрение на заявленията, подадени през 2013 г. Приоритетното разглеждане на заявления по подмярката „Биологично земеделие" с направления „Биологично растениевъдство" и „Биологично пчеларство" и подмярката „Традиционно животновъдство" с направления „Опазване от изчезване на редки местни породи" и „Традиционни практики за сезонна паша" е напълно обосновано с оглед заложените приоритети в Програмата за развитие на селските райони, приетия Национален план за развитие на биологичното земеделие и многократно декларираната от МЗХ подкрепа и насърчаване на биоземеделието и животновъдството в България. Тези направления имат и най-голям ефект по отношение опазване на околната среда, възстановяване на почвите, създаване на поминък в българските села и необлагодетелстваните райони. В тези мерки участват голям брой фермери с малки площи, за които тази подкрепа е жизненонеобходима", се посочва в декларацията.

"Очевидно, след като през последните години, едрите зърнопроизводители успяха да усвоят огромния процент от средствата по всички други мерки на програмата, и след като там вече почти не остана ресурс, те са насочили поглед към Ос 2 - „Опазване на околната среда", където все още има неусвоени средства. Мерките в тази ос са насочени преди всичко към необлагодетелстваните райони, дребните фермери, щадящи околната среда, биологичните производители и предвиждат подкрепа чрез компенсиране на по-малките доходи на тези земеделци, предвид по-трудните условия, при които работят и приноса им към съхраняване на природата."

В прессъобщението до медиите от браншовите асоциации и екологични организации се казва още, че интересът на зърнопроизводителите, вероятно е свързан с изненадващото повишаване на сумите за декар, предвидени за направлението „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите". Тази по принцип добра фермерска практика, която се прилага и от биологичните производители, явно е предизвикала интереса им, в което няма нищо лошо.

"Възмутително е обаче желанието на зърнопроизводителите, средствата да бъдат „пропорционално" разпределени между тях и всички фермери, които до този момент се сблъскваха с бюрократичните трудности по тази мярка, които изстрадаха на гърба си всички промени до момента и които вече са поели петгодишни ангажименти при определени условия. Очевиден е стремежът и средствата по мярка 214 да бъдат „справедливо" разпределени на принципа 80% от тях у 3% от фермерите."

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.