Министър Найденов ще присъства на откриването на реконструирания водопровод на с. Габра

Строително-ремонтните дейности са извършени със средства от мярка 321 от ПРСР

Понеделник, 17 октомври 2011 г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще присъства на откриването на реконструирания водопровод на с. Габра, община Елин Пелин. Официално обектът ще бъде открит от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов.

Строително-ремонтните дейности са извършени със средства от мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Проектът, с който е кандидатствала община Елин Пелин е на стойност 4 044 026, 00 лв. и с него е реконструирана водопроводна мрежа с дължина от 16 718 м.