Със 7% се е увеличила средната цена на земеделската земя за 1 година

През 2015 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район

По данни на НСИ през 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 732 лв., което е със 7.0% повече в сравнение с 2014 година. Спрямо предходната година през 2015 г. увеличение е отчетено в цената на овощните насаждения - с 9.1%, и на нивите - със 7.5%. Намаление се наблюдава в цената на лозята - с 24.8%, и на постоянно затревените площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) - със 7.7%.

През 2015 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 040 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югоизточния район - с 25.0%

През 2015 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя
достига 42 лв., което е с 2.4% повече спрямо 2014 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 50.0%. От наблюдаваните категории земя единствено при овощните насаждения се наблюдава понижение на цената с 8.6%.

През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в

Североизточния район - 63 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, като най-голямо е в Югозападния район - с 11.1%

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.