България става член на EUMETSAT

Снимка:

Това ще обезпечи подобряването и устойчивото развитие на метеорологичното и хидрологично обслужване на национално равнище

Правителството одобри проекта на споразумение с Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), с което от 1 януари 2014 г. страната ни се присъединява към Конвенцията за учредяването на EUMETSAT. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация, съобщават от МС.

В момента България е със статут на асоцииран член на организацията. Пълноправното членство в EUMETSAT е необходима стъпка за осигуряване на достъп до качествена спътникова информация и пълното интегриране на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН в общоевропейските инициативи и програми в тази област. Това ще обезпечи подобряването и устойчивото развитие на метеорологичното и хидрологичното обслужване на национално равнище. Ще се осигури възможност за по-бързо внедряване на съвременни технологии за използване на информация от метеорологичните спътници второ и трето поколение в оперативната дейност за прогноза за времето.

Членството също така ще допринесе за предотвратяване и намаляване на последствията от природни бедствия, за по-доброто управление на климатичните ресурси, земеделието и горите, както и за по-ефективното оценяване на екологичната обстановка.