1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Безплатен софтуер за комасации на два сайта едновременно ще улеснява фермерите

Безплатен софтуер за комасации на два сайта едновременно ще улеснява фермерите

Програмата ще помогне za разпределяне и проследяване на плащанията на "белите петна"

Русенска фирма разработи методика, с която земеделските производители сами да изготвят своето споразумение за уедрено ползване на земята чрез Банка имоти:
- С напълно безплатен софтуер
- Изключително прецизно
- Като въведат данни за имотите от декларациите по чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ или направо - от справката по чл. 72.
- Очертават лесно обработваемите масиви на всеки арендатор или импортирате готови shp файлове.
- Разпределят и проследяват плащанията на "белите петна"
- Изготвят баланс на земята
- Отпечатват и експортират самото споразумение в стандартен формат, съвместим със софтуера на ОСЗ


В този вариант обаче е необходима първоначална информация от общинските служби Земеделие - зем файлове, обработваем слой и регистър по чл. 72 от ППЗСПЗЗ.

Доста земеделци вече разполагат с необходимия софтуер за очертаване на масивите, които искат да обработват и през следващата стопанска година, и имат готови очертания. Въпреки това се появяват проблеми при изготвянето на споразуменията, като застъпване със съседа земепроизводител.

Застъпванията между очертанията на земеделските производители от едно землище могат да бъдат установени, кагато всички файлове от землището се импортират в програмата „Спаси Субсидия” на сайта www.agropari.com. След като отстранят всички застъпвания, новите очертания могат да се подадат на комисията по споразумението, която да го изготви и предаде в Общинска служба Земеделие.

След като ОСЗ не са предоставили необходимия zem файл, тогава тяхна грижа ще бъде налагането на очертаните вече масиви върху картата, която ползват, и установяването кои имоти се включват във всеки един масив по ползване.

Tова са два варианта на използване на безплатен софтуер, по които земеделските производители биха могли да изготвят споразумение за уедрено ползване на земеделската земя сами, без грешки и дори без съдействието на служителите на ОСЗ.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.