Дават 70 евро за декар рози

Подпомагат се производителите, решили да развиват земеделие, щадящо околната среда

Парите са за регистрираните земеделски производители, които отглеждат рози без изкуствени торове и препарати срещу плевели и вредители. Сумата е с близо 20 евро по-висока от тази, която се даваше досега. Компенсаторните плащания за получателите на субсидии по мярка 214 - "Агроекологични плащания", от Програмата за развитие на селските райони, вероятно ще бъдат увеличени.

Това ще поиска от Европейската комисия Управляващият орган на ПРСР, съобщиха от земеделското министерство. Нивата на подпомагане ще бъдат увеличени за всички направления и дейности по мярката.

От 418 на 633 евро за хектар се предвижда да се увеличават плащанията за биологичните трайни насаждения, лозя и маслодайна роза. Ако тези култури са в преходния период - отглеждат се по начин, който щади природата, но все още не се водят "био" - фермерите ще получават по 735 евро на хектар. Досега взимаха по 505 евро.

За биологичните ароматни и медицински растения субсидиите ще бъдат повишени от 267 на 324 евро на хектар, а ако тези култури са в преход - от 340 на 412 евро на хектар. Увеличение се предвижда да има и при плащанията за зеленчуци, включително култивирани гъби и картофи. Предложението е помощта да се вдигне от 356 на 407 евро на хектар за биологично производство. Ако стопанствата са все още в период на преход, фермерите ще получават по 552 вместо 483 евро на хектар. Мярката за агроекологичните плащания е една от основните, по които се подпомагат производители, решили да развиват земеделие, щадящо околната среда.

Производителите получават много по-високи помощи, защото продукцията им е в пъти по-ниска заради липсата на торове и химически препарати срещу плевели и вредители. В екооста на Програмата за развитие на селските райони засега има открити пет мерки за подпомагане на стопаните. Някои от тях се отнасят само за фермери, които се намират в райони с определени ограничения като планинските.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар