Как ландшафтните фактори влияят върху заемането на територии и гнездовия успех на египетските лешояди на Балканите

Използвани са данни на 87 различни територии през периода 2003-2015 г.

Лешоядите са една от най-застрашените групи птици на планетата, поради редица заплахи, като отрови, токови удари, сблъсъци с антропогенна инфраструктура, директно преследване, промени в селскостопанските практики и местообитанията, санитарни норми, които могат да намалят наличната храна. За разработване на ефективни стратегии за опазване на лешоядите е ключово познанието, кои от тези фактори имат най-силно влияние върху демографските параметри, като заемането на територии и гнездови успех, както и дали аналитичните модели могат за се прилагат в други страни и географски райони.
 
Нова научна статия на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, публикувана в реномираното издание Journal of Ornithology, е основана на дългосрочен мониторинг на заети територии и гнездовия успех на египетски лешояди на Балканите и анализира относителното влияние на различни фактори на средата върху спада на популацията. За целта са използвани данни за заемането и гнездовия успех на 87 различни територии през периода 2003-2015 г. (общо заемането на териториите е 69%, а средният гнездови успех – 0.8 малки на заета територия). Статията изследва коя от общо 48 различни променливи на средата в най-голяма степен обяснява вариацията в заемането на територии и гнездовия успех на вида в България и Гърция, и също така, дали разработените статистически модели са приложими за Македония. Заемането на територии и гнездовият успех се влияят от широк спектър променливи, всяка от които поотделно има слаб ефект и той може да се различава на ниво държава. И двата модела показват добра аналитична способност, но не могат да предскажат заемането на територии и гнездовия успех при тестване с данни от друга държава.
 
В заключение, стратегия, фокусирана върху малък брой фактори на средата, е малко вероятно да забави намаляването на популацията на египетския лешояд на Балканите. Мерките, които се предлагат в краткосрочен план, са насочени към намаляване смъртността на възрастните индивиди, чрез засилване контрола по отношение на законодателството срещу нелегалното използване на отрови, а в дългосрочен план – към прилагане на широкомащабни програми, които да гарантират запазването и възстановяването на традиционните малки ферми и екстензивно селско стопанство.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.