Мария Неделчева: Българските животновъди няма да останат извън реформата на ОСП

Снимка:

В Страсбург се проведе извънредно заседание на Kомисията по земеделие и развитие на селските райони

В Страсбург се проведе извънредно заседание на Kомисията по земеделие и развитие на селските райони, на което бяха обсъдени новите законодателни предложения, свързани с реформата на ОСП. Предложенията бяха представени на 12 октомври от комисар Дачиан Чиолош, отговарящ за селското стопанство и развитието на селските райони.

От предложения пакет стана ясно, че реформата на ОСП ще обхване редица доклади, по един от които докладчик за ЕНП ще бъде Мария Неделчева. Тези доклади следва да бъдат изменени от Европейския парламент и от Съвета, като очакванията са за ожесточени преговори и месеци усилена работа.

По време на извънредното заседание Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ) участва активно в дебата и изтъкна в изказването си, че ЕК предлага въпроса, свързан с максималното намаляване на различията в директните плащания между старите и новите страни членки да бъде решен с формулата в многогодишната финансова рамка. Според нея обаче би било по-редно той да е част от политическия компромис, който трябва да бъде постигнат в рамките на ОСП.  В този смисъл българският евродепутат отправи и първия си въпрос, касаещ сумата за отделните национални пакети.

 „Не смятате ли, че трябва да има повече гъвкавост на ниво страна членка при определяне на съотношението на елементите на директните плащания?”, бе следващото питане на Неделчева към комисар Чиолош, след което изрази мнение, че това е обусловено от различните екологични и природни условия, също както и от състоянието на селското стопанство в различните страни членки. „Не би трябвало и недопустимостта или некандидатстването по дадено плащане да лиши един селскостопански производител от възможността да получи друг тип плащане”, защити тезата си българският евродепутат.

Европейският парламентарист изрази и притеснението си по отношение на предложените "зелени" практики в първия стълб, които са ограничени и може би не са особено подходящи за част от стопанствата, като например тези с трайни насаждения или за някои региони, където могат да се отглеждат ограничен тип култури. От коментара на комисар Чиолош стана ясно, че "зелените" мерки имат за цел опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест.

Мария Неделчева засегна едно изключително важно за българските животновъди предложение за реформа на ОСП,  което предполага след 2014 година да се премине изцяло към преки плащания на площ. Евродепутатът обърна внимание на комисар Чиолош, че 90% от българските животновъди не са собственици на земята и предложението ги поставя в още по-трудна ситуация. Отговорът на комисаря по земеделие по въпроса, за който Мария Неделчева алармира повече от година, е обнадеждаващ. Със страните с този проблем, сред които е и България,  ще се води отделна дискусия, като идеята е за схема за комбинирани плащания, което да носи благоприятни доходи за стопаните.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар