Мирослав Найденов: Неприемливо е намаляването на финансовия пакет за директните плащания

Министър Найденов представи позицията на България за реформата на ОСП

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов  представи позицията на България относно законодателните предложения за параметрите на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г., по време  на  заседание на ЕС  по земеделие  и рибарство, което се провежда в Люксембург. „Справедливото разпределение на подпомагането с директни плащания, както между държавите членки, така и между фермерите е важен приоритет в започналата реформа на ОСП”, каза министърът. В позицията на България се посочва важността от прилагането на справедлив подход за разпределяне на средства между държавите членки, което да доведе до премахване на различията между нивата на подкрепа и да бъде създадена еднаква основа за конкуренция.

„Считаме, че е необходимо да се използва всеки възможен инструмент за премахване на несъответствието между тези нива”, каза още министър Найденов. В тази връзка той допълни, че намаляването на финансовия пакет за директни плащания на България е неприемливо, защото не съответства на обявения принцип за сближаване  на нивата на подпомагане  и не отговаря на очакванията на земеделските производители. „Съществен напредък в тази насока би било постигането на възможността плащанията за България да достигнат пълния размер на националните си тавани още през 2014 г., вместо през 2016 г.", допълни още министър Найденов.

По отношение предложението 30% от директните плащания да бъдат насочени към т.нар. „зелени плащания”, министърът предложи  държавите членки да могат да прилагат този метод в определени рамки, като по този начин могат да адресират специфичните за съответната страна екологични проблеми и нужди.

Във връзка с развитието на селските райони важен е фактът, че е предвидена подкрепа за изследвания и въвеждане на иновации в областта на селското стопанство. „Това ще допринесе  за подобряване  на сътрудничеството между науката и лицата, занимаващи се със земеделие, а оттам и до повишаване на конкурентоспособността на земеделието и жизнеността на фермерите”, допълни министър Найденов.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар