Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове

Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и Аграрен университет (АУ) - гр. Пловдив

На 29 март 2018 г. в гр. Тутракан, обл. Силистра ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Силистра) и Аграрен университет (АУ) - гр. Пловдив на тема "Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове".

На семинара проф. д-р Валентин Личев, АУ - гр. Пловдив ще запознае гостите с възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Силистра ще разяснят различните възможности за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Тутракан, обл. Силистра, читалище „Н. Вапцаров“, зала 2