1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Новите сортове растения са инвестиция за бъдещето

Новите сортове растения са инвестиция за бъдещето

Защитата на новите сортове растения се основава на пазарни отношения, в които са важни не само ролите на селекционера и на администрацията

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров заяви пред 44-та техническа работна група за зеленчукови култури на Международен съюз за защита на новите сортове растения (International Union for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV), че защитата на новите сортове играе важна роля както за изхранването на населението така и за адаптиране към климатичните промени и може да допринесе за оформяне на бъдещата международна хранителна верига.

Защитата на новите сортове растения се основава на пазарни отношения, в които е важна не само ролята на селекционера като изобретател, но и на администрацията, за да се развиват в нормални пазарни рамки. Новите сортове растения са инвестиция за бъдещето.

Реформирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) също е насочено към това. Политиката в областта на земеделието на България отразява напълно динамичността на процесите, свързани със запазването на биоразнообразието и това е заложено и в новите идеи за ОСП.

България се присъедини към Международния съюз за защита на новите сортове растения (UPOV), водеща международно-техническа институция в областта на сортоизпитването и защитата на интелектуалната собственост на новите сортове растения през 1998 г. България полага усилия за защитата на интелектуалната собственост при новите сортове растения, която е не само стимул за селекционерите, но и осигурява устойчиво развитие на селското стопанство, градинарството и горите.

Домакин на техническата среща във Велико Търново е Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Участие в нея взеха над 35 представители от 16 страни. Ще бъдат разгледани общо пет нови технически документи - речник на технически термини, документи за организация на опитите и техниките, използвани при изпитванията за различимост, хомогенност и стабилност на новите сортове зеленчуци. Новите документи ще трябва да бъдат утвърдени от Съвета на международната организация след това ще бъдат приети и от работните органи на Офиса на общността за закрила на сортовете (Community Plant Variety Office - CPVO).

Конвенцията на UPOV в България се прилага от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към МЗХ и Патентно ведомство. Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни урежда отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването им.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.